Onze certificeringen

Wij zijn gecertificeerd volgens de normen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en 14001 (milieumanagementsysteem). Ook zijn we lid van de Vereniging Afvalbedrijven. Verder beschikken we over actuele omgevings- en inzamelvergunningen en zijn we geregistreerd als vervoerder, inzamelaar, handelaar en bemiddelaar van afvalstoffen.

CertificeringenInzamelvergunning Omgevingsvergunning Certificaat basis samenwerken ISO 9001 ISO 14001

REACH

InterCheM is volledig REACH-compliant. Vanaf 1 juni 2007 is REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Chemische stoffen) in werking getreden. Een nieuwe Europese wetgeving die beter aansluit op milieu- en veiligheidswetgevingen dan andere wetten. Ook u heeft met REACH te maken, want zowel producent, leverancier en distributeur als eindgebruiker dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het naleven van deze wetgeving. InterCheM heeft zich sinds 2007 verenigd in een REACH-commissie.

De voordelen van REACH?

  • Betere bescherming van gezondheid en milieu.
  • Verbetert het risicobeheer.
  • Stimuleert innovatie.
  • Één centrale wetgeving.
  • Verantwoordelijkheid verschuift van de overheid naar de industrie.

Meer weten over de communicatie en acties rondom REACH? Neem contact op en vraag naar de verantwoordelijke via telefoon 024-6780200 of mail.